Rice: Unconventional Wisdom
Placeholder Image

Students

Graduate Students

 • Yongchao Zeng
 • Leo Wang
 • Luqing Qi
 • Pengfei (Patrick) Dong
 • Guoqing (Michael) Jian
 • Leilei Zhang
 • Zeliang Chen
 • Raed Bamardoof
 • Mohammadreza Amirmoshri
 • Jin Song
 • Jinlu Liu
 • Eric Vavra

Undergraduate Students

 • •Chang Da
  •Paige Horton
  •Maggie Jerome
  •Sun Hye Kim
  •Dongheon Lee
  •Sha Li
  •Tung Nguyen
  •Aaron Roudina
  •Chang Tian
  •Austin Woo
  •Shaoyu Zhu
  •Lisa Chiba
 • •Alina Datta-Gupta
  •Sun Ji
  •Yichen Liu
  •Michael Mardock
  •Dan Su
  •Yu Su
  •Naina Noorani
  •Ramsey Padilla
  •Jeffrey Joyce
  •Jesus Duran